Zeigarnik Effect

Uncompleted or Interrupted Tasks

(en)

 

Zeigarnik effect – tasks that have been interrupted by the user are more memorable than those that could have been completed without interruption.

 

In UX/UI, use the progress bar to keep you informed about the progress or noncompletion of a task. This strengthens the user’s involvement, such as the level of completion of a course or profile completion.

 

 

(pl)

 

Efekt Zeigarnik – zadania, których dokończenia użytkownikowi przerwano są lepiej zapamiętywalne, niż te, które mógł dokończyć bez przerwania.

 

W UX/UI używaj pasku postępu aby informować o postępie w zadaniu, lub o jego nie ukończeniu. Wzmacniając tym zaangażowanie użytkownika jak np. poziom ukończenia kursu, albo wypełnienia profilu.