Miller’s Law

Human RAM Memory

(en)

 

The short-term memory of the average person is 7 +/- 2 elements.

 

The application of this law is most often found in the site navigation, which should not contain more than 7-9 main categories / positions. Or in grouping elements in groups of no more than 7-9 elements.

 

(pl)

 

Pamięć krótkotrwała przeciętnej osoby to 7 +/- 2 elementy.

 

Zastosowanie tego prawa najczęściej znajdziemy w nawigacjach serwisu, które nie powinny zawierać więcej niż 7-9 głównych kategorii/ pozycji. Albo w grupowaniu elementów w grupach nie większych niż 7-9 elementów.