Von Restorff Effect

Isolation Effect

(en)

 

The von Restorff effect – also known as the isolation effect – occurs when identical elements appear and one of them is different, this one will be remembered. The same principle applies to information sets.

 

A distinction can be form, colour, size or proportions.

 

Distinguish visually important information.

 

(pl)

 

Efekt von Restorffa – znany również jako efekt izolacji, występuje, kiedy pojawiają się identyczne elementy i jeden z nich się odróżnia, właśnie ten zostanie zapamiętany. Ta sama zasada tyczy się zbiorów informacji.

 

Wyróżnieniem może być forma, kolor, rozmiar czy proporcje.

 

Wyróżniaj ważne informacje.