Business Model Canvas

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Vitae turpis massa sed elementum. Odio euismod lacinia at quis risus sed.

(en)

 

Business Model Canvas is a tool to understand the business model in a transparent and structured way. It will allow you to learn about your customers, what values are offered to them, in which channels and how your company makes money. This tool will help you understand your business as well as the competition.

 

Practically there is a visual chart divided into nine areas. These areas describe the position, values of the company or product, infrastructure, customers and finances.

 

(pl)

 

Business Model Canvas – to narzędzie pozwalające zrozumieć model biznesowy w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany. Pozwoli poznać informacje na temat Twoich klientów, jakie wartości są im oferowane i w jakich kanałach oraz jak Twoja firma zarabia pieniądze. Narzędzie to pomoże Ci zrozumieć swój biznes jak i konkurencji.

 

Praktycznie jest wo wizualny wykres, podzielony na dziewięć obszarów. Obszary te opisują pozycję, wartości firmy lub produktu, infrastrukturę, klientów i finanse.