Mockup

Wireframe Populated with the Content

(en)

Mockup in UI/UX design is usually a ready-made static graphic file filled with target content. With a medium or high level of detail. It is part of a complete design process and is passed on to developers for implementation. It allows you to see what the final version of the product will look like. It defines navigation, information architecture, and basic functionalities.

 

(pl)

Mockup w projektowaniu UI/UX to najczęściej wypełniony już docelowymi treściami gotowy statyczny plik graficzny. O stanie szczegółowości średniej lub wysokiej. Stanowi on część pełnego procesu projektowego i jest przekazywany deweloperom do implementacji. Pozwala zobaczyć jak będzie wyglądał produkt w wersji finałowej. Definiuje nawigację, architekturę informacji, podstawowe funkcjonalności.