Prototype

Clickable Mockup

(en)

 

This is a clickable version of the mock-ups. Simulates the user interaction with the interface. It allows you to test navigation, functionality, content, user path in the project. It should reproduce the final product in terms of content and graphics quality, so as to facilitate testing. Made in hi-fi quality.

 

The most common software to create prototypes is:
Sketch, Axure, Figures, Adobe XD.

 

(pl)

 

Jest to klikalna wersja makiet. Symuluje interakcję użytkownika z interfejsem. Pozwala przetestować nawigację, funkcjonalności, treści, ścieżki użytkownika w projekcie. Powinien odwzorowywać produkt końcowy pod względem treści oraz jakość graficznej, tak aby ułatwić testowanie. Wykonywany w jakości hi-fi.

 

Najczęstsze oprogramowanie do tworzenia prototypów to:
Sketch, Axure, Figma, Adobe XD.