Vertical Rhythm

Baseline

(en)

 

Virtual rhythm. The concept of typography and print composition. It helps to maintain consistent horizontal spacing between elements on the page. To achieve this effect, a baseline is used, which facilitates the distribution of the elements. The baseline is adjusted to the basic size of the text on the website, usually the x-height of the text.

 

(pl)

 

Wirtualny rytm. Koncept pochodzący z typografii i składu druku. Pomaga utrzymać spójne poziome odstępy pomiędzy elementami na stronie. Do uzyskanie tego efektu stosuje się linię bazową, która ułatwia rozłożenie elementów. Linię bazową dostosowuje się do podstawowej wielkości tekstu na stronie. Najczęściej jest to wysokość x tego tekstu.