Design System

A Consistent Application

(en)

 

Design system – is a set of rules, constraints, and patterns for interface components, which allows for multiple uses and scaling. Such systems allow achieving consistency in applications and services, consolidate design patterns and save time in implementation. They create blocks from which new services can be easily built. Design systems work on components from the design and programming side. The most popular design system is Google Material for Applications based on Android.

 

Atomic Design is used as a primary methodology for creating Design Systems.

 

 

(pl)

 

Design system – to zbiór reguł, ograniczeń i wzorców dla komponentów interfejsu, który pozwala na wielokrotne użycie i skalowanie. Systemy takie pozwalają uzyskać spójność w aplikacjach i serwisach, utrwalają wzorce projektowe i pozwalają zaoszczędzić czas w implementacji. Tworzą klocki, z których w łatwy sposób zbudować nowe serwisy. Design systemy pracują na komponentach od strony projektowej i programistycznej. Najbardziej popularnym design systemem jest Google Material dla Aplikacji opartych na Android.

 

Najczęściej tworzone są w metodologii Atomic Design.