Corporate Identity Guideline

Feel&Look Guide

(en)

 

Manual defining the guidelines for internal and external communication in the company for the brand, images, tone of voice (narration). It shows the style of marketing materials with an emphasis on reception. Defines typography, used colors, style of photos, brand character. Necessary in any company.

 

 

(pl)

 

Corporate Identity Guideline – podręcznik określający wytyczne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie dla marki, obrazów, ton of voice (narracji) . Pokazuje styl materiałów marketingowych z naciskiem na odbiorę. Definiuje typografię, użyte kolory, styl zdjęć, charakter marki. Niezbędny w każdej firmie.