ENYOY_ THE VIEW

Wielton


_Client - Lama Media, Wielton

(en)

Wielton is one of the three largest manufacturers of trailers, semi-trailers and truck bodies in Europe, and is among the top ten industry leaders. The digital products created for Wielton in cooperation with Lama Media included a comprehensive set of websites, such as the corporate website, product website and dealer websites.

In order to successfully complete such an extensive project, it was necessary to develop a design system that ensured consistency and a personalized experience for users across all sites. We conducted thorough research into user needs, which enabled us to create an interface based on a solid UX foundation.

As part of the project, we not only carefully designed user interfaces, but also adapted them to different contexts to ensure optimal usability across devices and platforms. As a result, users can easily navigate through Wielton’s websites, find the information they need and easily use the services offered.

 

(pl)

Wielton jest jednym z trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie, a także należy do dziesięciu liderów w branży. Produkty cyfrowe stworzone dla Wieltona przy współpracy z Lama Media obejmowały kompleksowy zestaw stron internetowych, takich jak strona korporacyjna, strona produktowa oraz strony dealerów.

W celu skutecznego zrealizowania tak obszernego projektu, konieczne było opracowanie systemu projektowego, który zapewnił spójność i spersonalizowane doświadczenia dla użytkowników na wszystkich stronach. Przeprowadziliśmy gruntowne badania nad potrzebami użytkowników, co umożliwiło nam stworzenie interfejsu opartego na solidnych fundamentach UX.

W ramach projektu nie tylko starannie zaprojektowaliśmy interfejsy użytkownika, ale także dostosowaliśmy je do różnych kontekstów, aby zapewnić optymalną użyteczność na różnych urządzeniach i platformach. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo poruszać się po stronach Wieltona, znaleźć potrzebne informacje i z łatwością skorzystać z oferowanych usług.