ENYOY_ THE VIEW

NFT_IS_SC_M


(en)

NFT_IS_SCAM

MODERN NFT GALLERY

This project embodies a touch of provocation. It’s a platform for purchasing and trading NFT art, akin to a contemporary art auction house. The brand is built on clever wordplay and a hint of audacity.

What sets this project apart is its brand identity. It is not just about the technology or the art; it’s also about the clever use of language and a touch of daring creativity. The brand’s identity is built upon wordplay and a hint of audacity, making it stand out in the often conventional world of art and technology.

It’s about infusing a sense of excitement and unconventional thinking into the NFT art space.

Making it more than just a marketplace – it’s an experience that challenges the norm.

 

(pl)

NFT_IS_SCAM

NOWOCZESNA GALERIA NFT

Ten projekt ucieleśnia nutkę prowokacji. Jest to platforma do zakupu i handlu sztuką NFT, przypominająca dom aukcyjny sztuki współczesnej. Marka opiera się na sprytnej grze słów i zuchwałości.

To, co wyróżnia ten projekt, to tożsamość marki. Nie chodzi tylko o technologię czy sztukę, ale także o sprytne użycie języka i odrobinę śmiałej kreatywności. Tożsamość marki opiera się na grze słów i odrobinie śmiałości, dzięki czemu wyróżnia się w często konwencjonalnym świecie sztuki i technologii.

Chodzi o to, aby wprowadzić do przestrzeni artystycznej NFT poczucie ekscytacji i niekonwencjonalnego myślenia.

To coś więcej niż tylko rynek – to doświadczenie, które rzuca wyzwanie normie.