ENYOY_ THE VIEW

Agnieszka Trefler


_Client - Agnieszka Trefler - fotografia produktowa

(en)

When designing a website for photographer Agnieszka Trefler, I focused on highlighting the richness of her portfolio and the diversity of her services. I drew inspiration from the renowned Swiss design style, which is characterized by minimalist elegance and functionality. Using this template, I built a visual language that not only emphasizes modernity, but also exudes professionalism.

When designing the site, my priority was to create an optimal user experience (UX). I conducted careful research to understand the needs of visitors and designed an interface that guarantees easy navigation and intuitive use. As a result, anyone who visits the site can quickly and seamlessly find the work of interest and information about the services offered.

In addition, I took care of optimizing the site for search engine optimization (SEO). By adjusting the content, tags and structure of the site accordingly, I enabled better visibility in search results, which contributes to increased traffic and brand recognition.

The entire design process was not only a challenge, but also a passionate journey to create a site that not only showcases the unique talents of Agnieszka Trefler, but also provides a unique experience for visitors, inspiring them to explore and collaborate further.

(pl)

Projektując stronę internetową dla fotografki Agnieszki Trefler, skupiłem się na eksponowaniu bogactwa jej portfolio oraz różnorodności usług. Inspirację czerpałem z renomowanego stylu Swiss design, który cechuje się minimalistyczną elegancją i funkcjonalnością. Wykorzystując ten wzorzec, zbudowałem wizualny język, który nie tylko podkreśla nowoczesność, ale również emanuje profesjonalizmem.

Podczas projektowania strony, moim priorytetem było stworzenie optymalnego doświadczenia dla użytkownika (UX). Przeprowadziłem staranne badania, aby zrozumieć potrzeby odwiedzających oraz zaprojektować interfejs, który gwarantuje łatwą nawigację i intuicyjne korzystanie. Dzięki temu każdy, kto odwiedza stronę, może szybko i bezproblemowo znaleźć interesujące go prace oraz informacje o oferowanych usługach.

Dodatkowo, zatroszczyłem się o zoptymalizowanie strony pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach (SEO). Poprzez odpowiednie dostosowanie treści, tagów i struktury strony, umożliwiłem lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania, co przyczynia się do zwiększenia ruchu na stronie i rozpoznawalności marki.

Cały proces projektowy był nie tylko wyzwaniem, ale również pasjonującą podróżą w celu stworzenia strony, która nie tylko prezentuje wyjątkowe talenty Agnieszki Trefler, ale także zapewnia wyjątkowe doświadczenie dla odwiedzających, inspirując ich do dalszej eksploracji i współpracy.