ENYOY_ THE VIEW

Dr Rataj Clinic


_Client - Dr Rataj Clinic

(en)

The full project for a new plastic surgery clinic in Wroclaw included a wide range of user experience design and interface creation activities. The development of this project required not only understanding the needs and expectations of potential patients, but also incorporating best practices in UX/UI design.

As part of the project, we conducted an in-depth analysis of user needs, which allowed us to identify key touchpoints and determine user paths in interacting with the application. Based on this, we created a detailed mockup, which formed the basis for further development of the project. Our goal was not only to provide intuitive navigation, but also to focus on aesthetics and functionality to create a satisfying experience for users.

The next step was to create the visual layer, where we focused on color harmony, content readability and aesthetics of graphic elements. As a result, we were able to create a consistent and visually appealing interface that attracts users’ attention and encourages interaction.

Finally, we designed a responsive website that adapts to different devices and screen sizes, providing a consistent and optimal user experience regardless of whether they are using a desktop, tablet or smartphone.

 

(pl)

Pełny projekt dla nowej kliniki chirurgii plastycznej we Wrocławiu obejmował szeroki zakres działań z zakresu projektowania doświadczenia użytkownika oraz kreowania interfejsu. Opracowanie tego projektu wymagało nie tylko zrozumienia potrzeb i oczekiwań potencjalnych pacjentów, ale również uwzględnienia najlepszych praktyk w projektowaniu UX/UI.

W ramach projektu, przeprowadziliśmy dogłębną analizę potrzeb użytkowników, co pozwoliło nam zidentyfikować kluczowe punkty styczne oraz wyznaczyć ścieżki użytkowników w interakcji z aplikacją. Na tej podstawie stworzyliśmy szczegółowe makietowanie, które stanowiło podstawę dla dalszego rozwoju projektu. Naszym celem było nie tylko zapewnienie intuicyjnej nawigacji, ale także skupienie się na estetyce oraz funkcjonalności, aby stworzyć satysfakcjonujące doświadczenie dla użytkowników.

Kolejnym krokiem było kreowanie warstwy wizualnej, w której skupiliśmy się na harmonii kolorów, czytelności treści oraz estetyce elementów graficznych. Dzięki temu udało nam się stworzyć spójny i atrakcyjny wizualnie interfejs, który przyciąga uwagę użytkowników i zachęca do interakcji.

Wreszcie, projektowaliśmy stronę responsywną, która dostosowuje się do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów, zapewniając spójne i optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od tego, czy korzystają z komputera stacjonarnego, tabletu czy smartfona.