ENYOY_ THE VIEW

Tech Wear


_Client - Personal

(en)

As the Lead Product Designer for UrbanTech Apparel’s e-commerce platform, I developed a user-friendly site, aligned with the brand’s focus on modern urban style and sustainability. The design process involved extensive user testing and close collaboration with developers, significantly boosting customer engagement and sales post-launch. This project enhanced the shopping experience and reinforced the brand’s commitment to innovation and minimal waste.

 

(pl)

Jako główny projektant produktu dla platformy e-commerce UrbanTech Apparel opracowałem przyjazną dla użytkownika witrynę, zgodną z założeniami marki, która koncentruje się na nowoczesnym miejskim stylu i zrównoważonym rozwoju. Proces projektowania obejmował szeroko zakrojone testy użytkowników i ścisłą współpracę z programistami, co zaowocowało znacznym wzrostem zaangażowania klientów i sprzedaży po uruchomieniu. Projekt ten nie tylko poprawił komfort zakupów, ale także wzmocnił zaangażowanie marki w innowacje i minimalizację odpadów.