ENYOY_ THE VIEW

Fintech


_Client - Fintech (Under NDA)

(en)

Project for an American fintech company from the banking industry. I designed an application for corporate banks to help manage loans. The project involved designing the first version of a hi-fi application along with a design system.

As an expert UX/UI designer, I meticulously crafted the user interface (UI) and user experience (UX), considering the unique needs and expectations of corporate banks. I focused on optimizing loan management processes, ensuring clear navigation and intuitive operation.

Additionally, I developed a cohesive design system, providing a consistent and unified experience for users across all platforms and devices. Leveraging my understanding of the banking industry, I designed interfaces and components that are not only visually appealing but also functional and compliant with data security and privacy regulations.

As a result, the project added value for the client by improving loan management efficiency and delivering a cohesive and professional user experience.

 

(pl)

Projekt dla amerykańskiej firmy fintech z branży bankowej. Zaprojektowałem aplikację dla banków korporacyjnych do zarządzania kredytami. Projekt obejmował zaprojektowanie pierwszej wersji aplikacji hi-fi wraz z systemem projektowania.

Jako ekspert w projektowaniu UX/UI, skrupulatnie stworzyłem interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika (UX), biorąc pod uwagę unikalne potrzeby i oczekiwania banków korporacyjnych. Skupiłem się na optymalizacji procesów zarządzania kredytami, zapewniając przejrzystą nawigację i intuicyjną obsługę.

Ponadto opracowałem spójny system projektowania, zapewniający użytkownikom spójne i ujednolicone wrażenia na wszystkich platformach i urządzeniach. Wykorzystując moje zrozumienie branży bankowej, zaprojektowałem interfejsy i komponenty, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także funkcjonalne i zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i prywatności.

W rezultacie projekt przyniósł klientowi wartość dodaną, poprawiając wydajność zarządzania pożyczkami i zapewniając spójne i profesjonalne wrażenia użytkownika.