ENYOY_ THE VIEW

Dashboards


_Client - Concept research

(en)

My portfolio includes several exciting dashboard projects created as part of UX/UI projects, utilizing both design systems and UI kits. These innovative projects not only provide intuitive and engaging interfaces but also reflect the diversity of industries and applications. The dashboards I designed span areas such as healthcare, industry, and CRM systems, showcasing my versatile approach and ability to adapt to different project contexts. Each of these projects results from thorough user needs analysis and meticulous attention to detail to ensure optimal user experiences and efficient functionalities.

 

(pl)

Moje portfolio obejmuje kilka fascynujących projektów dashboardów, które powstały w ramach projektów UX/UI, z wykorzystaniem zarówno design systemu, jak i UI kitów. Te innowacyjne projekty nie tylko zapewniają intuicyjne i atrakcyjne interfejsy, ale również odzwierciedlają różnorodność branż i zastosowań. Zaprojektowane przeze mnie dashboardy obejmują obszary takie jak medycyna, przemysł oraz systemy CRM, co pokazuje moje wszechstronne podejście i umiejętność dostosowania się do różnych kontekstów projektowych. Każdy z tych projektów jest rezultatem starannej analizy potrzeb użytkowników oraz skrupulatnej pracy nad detalem, aby zapewnić optymalne doświadczenia użytkownika i efektywne funkcjonalności.