Tesler’s Law

Somethings Can’t be Reduced

(en)

 

The right to maintain complexity (Tesler’s Law) – there is a certain complexity for each system which cannot be simplified.

 

Too many actions may effectively discourage the user from using certain services. For example, too many form fields.

 

Remember that it is not possible to simplify everything.

 

(pl)

 

Prawo zachowania złożoności (Prawo Teslera) – dla każdego systemu istnieje pewna złożoność której nie można uprościć.

 

Zbyt duża liczba działań może skutecznie zniechęcić użytkownika do użycia z niektórych usług. Na przykład zbyt duża ilość pól formularza.

 

Pamiętaj, że nie da się jednak wszystkiego uprościć.