Occam’s Razor

The Simplest Solution is the Best

(en)

Ockham’s razor is a principle according to which one should strive for simple solutions and simplicity, choosing explanations based on the smallest number of concepts and assumptions. Therefore, the simplest solution is the best one. In the case of two solutions with the same functionality, we choose the simpler ones.

 

We eliminate unnecessary elements that affect the effectiveness of the design.

 

(pl)

 

Brzytwa Ockhama to zasada zgodnie z którą, należy dążyć do prostych rozwiązań i prostoty, wybierając wyjaśnienia opierające się na najmniejszej liczbie pojęć i założeń. Czyli najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Należy dążyć do uproszczania rozwiązań projektowych. W przypadku dwóch rozwiązań o tej samej funkcjonalności wybieramy prostsze.

 

Eliminujemy niepotrzebne elementy wypływające na efektywność projektu/pomysłu.