Law of Prägnanz

The simplest form

(en)

 

The Prägnanz law is one of the rules of the Gestalt.

The human eye likes to find simplicity and regularity in complex shapes because it requires less cognitive effort. It puts less strain on the brain by the stimuli of the eye. Hence, man quickly finds patterns in complex shapes and simplifies what he sees.

 

(pl)

 

Prawo Prägnanz – jedna z reguł Gestalt.

 

Ludzkie oko lubi znaleźć prostotę i regularność w złożonych kształtach, ponieważ wymaga to mniejszego wysiłku poznawczego. Mniej obciąża mózg bodźcami wzrokowi. Stąd człowiek szybko znajduje wzorce w skomplikowanych kształtach i upraszcza to co widzi.