Jacob’s Law

Similar patterns

(en)

Jacob’s Law – users spend most of their time on other sites, so they prefer your site to behave the same way. This explains the use of known and defined design patterns and the similarity of the sites. It makes it easier for users to learn using known and reproduced patterns in design.

 

(pl)

 

Prawo Jacob’a  – użytkownicy spędzają większość czasu na innych stronach, dlatego preferują aby Twoja strona zachowywała się tak samo. Tłumaczy to używanie znanych i zdefiniowanych wzorców projektowych oraz podobieństwo serwisów.Ułatw użytkownikom proces nauki używając znanych i powielanych wzorców w projektowaniu.