Iterative design

Desing loops

(en)

 

Iterative design is a methodology for designing in cycles of prototyping, analysis, testing and improvement of a product or process. Changes are made after the last design iteration has been tested and the results have been analyzed. It is a continuous iterative process opposite to the waterfall methodology. Advantages of this methodology:

 

– we get quick feedback from the user

– We catch design problems and design errors faster

– measurably improves usability

– is efficient and cost-effective

 

(pl)

 

Iteracyjny design to metodologia projektowania w cyklach prototypowania, analizy, testowania oraz udoskonalania produktu lub procesu. Zmiany wprowadza się po przetestowaniu ostatniej iteracji projektowej i przeanalizowaniu wyników. Jest to ciągły iteracyjny proces przeciwny do metodologii waterfall. Zalety tej metodologii:

 

– dostajemy szybki feedback od użytkownika

– szybciej wyłapujemy problemy i błędy projektowe

– mierzalnie poprawia użyteczność

– jest efektywny i opłacalny