Hick’s Law

Less Choices More Speed

(en)

 

Hick’s Law – The time to make quick decisions by the user increases with the number of options/alternatives to choose from. When there are too many options, this can even lead to paralysis of the decision making process.

 

In practice, you should simplify the choice for the user depending on the context. It should also simplify the user’s choices by dividing them into smaller steps.

 

And avoid overwhelming users by emphasizing the recommended options.

 

(pl)

 

Prawo Hick’a – Czas na podejmowanie szybkich decyzji przez użytkownika rośnie wraz z liczbą opcji/ alternatyw do wyboru. Gdy opcji jest zbyt wiele może prowadzić to wręcz do paraliżu decyzyjnego.

 

Praktycznie należy uprościć wybór użytkownikowi w zależności od kontekstu. Powinno też upraszczać wybory użytkownikowi dzieląc je na mniejsze kroki.

 

Oraz unikaj przytłaczania użytkowników poprzez podkreślanie zalecanych opcji.