Fitt’s Law

Bigger buttons

(en)

 

Fitt’s law – says that the time needed to achieve a given goal depends on the size of the goal and the distance to it.

 

For interfaces, this means that the shorter the distance between the buttons and each other and the larger their size, the easier it is to click on them. Therefore, you should increase the focus area for buttons and keep a few buttons in close proximity to each other.

 

In practice, the focus area for text buttons is increased, and keeping a few normal buttons in a group in close proximity to each other.

 

(pl)

 

Prawo Fitt’a – mówi o tym, że czas potrzebny do osiągnięcia danego celu zależy od rozmiarów celu i odległości do niego

 

Dla interfejsów oznacza to, że im mniejsza odległość buttonów od siebie i im większy ich rozmiar, tym łatwiej na nie kliknąć. Należy dlatego powiększać focus area dla buttonów i trzymać kilka buttonów w bliskich od siebie odległościach.

 

W praktyce popowiększa się focus area dla text buttonów, i trzymanie kilku normalnych buttonów w grupie w bliskiej od siebie odległości.