Effect of the Center of the Stage

Always in the center

(en)

 

Centre effect occurs when you place similar objects in a row, the center item will be selected more often by the user. This effect is amplified when the client/user decides to buy for others, e.g. by buying a gift or ordering food in a restaurant.

 

It’s recommended to place new products or best offers in the middle of the stage.

 

In UI design the effect can be found in the price lists cards.

 

(pl)

 

Efekt środka sceny występuje kiedy ustawisz podobne przedmioty/obiekty w szeregu, to środkowy przedmiot będzie częściej wybierany przez użytkownika. Efekt ten jest wzmacniany klient klient/użytkownik podejmuje decyzję zakupy dla innych np. kupując prezent, albo zamawiające jedzenie w restauracji.

 

Dlatego zaleca się stawianie w środku sceny produktów nowych lub tych na których sprzedaży najlepiej nam zależy.

 

W projektowaniu UI efekt spotyka się w kartach ofertowych będących cennikami.