Z-Shaped Pattern

EyeTracking for Landing Pages

(en)

 

A pattern that shows how the human eye behaves when it reads. From left to right, top to bottom. People scan from the upper left corner to the upper right corner. Then again to the left, forming a diagonal, to immediately move back to the right side. This creates a pattern that resembles the letter “z”. This pattern is applied to pages with little text. It helps to distribute key elements, position CTA in appropriate places, and establish a hierarchy of information. Very often used in the construction of Landing Pages.

 

(pl)

 

Wzorzec, który pokazuje jak ludzkie oko zachowuje się podczas czytania. Od lewej do prawej, góra dół. Ludzie skanują od lewego górnego rogu do prawego górnego. Następnie ponownie w lewą stronę, tworząc przekątną, aby zaraz przejść znów na prawą stronę. Tworząc tym samym wzór przypominający literę “z”. Wzorzec ten stosowany jest do stron z mała ilością tekstu. Pomaga w rozłożeniu kluczowych elementów, ustawieniu CTA w odpowiednich miejscach oraz ustanowieniu hierarchii informacji. Stosowany bardzo często przy budowie Landing Pages.