White or Negative Space

The Light

(en)

 

Empty space, Light – this is a space undeveloped between elements as well as in elements. Breathing between objects. It plays a very important role in design by making it easier to read and draw attention (through emptiness) of the user, combining elements by the laws of Gestalt. It gives lightness and reduces visual chaos in the design. It is a space binding the elements on the page.

 

(pl)

 

Pusta przestrzeń, Światło – jest to przestrzeń niezagospodarowana pomiędzy elementami jak i w elementach. Oddech pomiędzy obiektami. Spełnia bardzo ważną rolę w projektowaniu ułatwiając czytelność i zwracając uwagę (poprzez pustkę) użytkownika, łącząc elementy zgodnie z prawami Gestalt. Nadaje lekkości oraz zmniejsza wizualny chaos w projekcie. Jest przestrzenią wiążącą elementy na stronie.