The Gutenberg Diagram

How People Read

(en)

Gutenberg’s Diagram is a model of the behavior of a user observing a website. It is also known as gravitational reading. It concerns western cultures reading from left to right. It divides space into four areas:

 

(1) Primary Optical Area
(2) Strong Fallow Area
(3) Weak Fallow Area
(4) Terminal Area

 

Each of these areas is given a different level of attention by reading. While designing, we can amplify a given area by placing a CTA or other components in it.

 

 

(pl)

Diagram Gutenberga – to model zachowania użytkownika obserwującego stronę internetową. Znany również jako grawitacyjne czytanie. Dotyczy kultur zachodnich czytających od lewa do prawa. Dzieli przestrzeń na cztery obszary:

 

1) Pierwotny obszar optyczny
2) Silny obszar obserwowany
3) Słaby obszar obserwowany
4) Obszar kończący

 

Każdemu z tych obszarów poświęcamy inna poziom uwagi czytając. Projektując możemy wzmacniać dany obszar, umieszczając w nim CTA lub inny komponent.