Style Guide

Visual Guide

(en)

 

Style Guide – is a document that collects requirements related to visual and spoken language in an organization/company or a given application. It contains information about colours, typography, basic UI elements, tone of voice, hierarchy of elements, photos and iconography.

 

As a manual, it helps to maintain unity in the company’s branding.

 

 

(pl)

 

Style Guide – to dokument zbierający wymagania związane z językiem wizualnym i mówionym w organizacji/firmie lub danej aplikacji. Zawiera informacje na temat kolorów, typografii, podstawowych elementów UI, tone of voice, hierarchii elementów, zdjęciach i ikonografii.

 

Jako podręcznik pozwala utrzymać jedność w brandingu firmy.