Scalable Vector Graphics (SVG)

Open Standard

(en)

 

Scalable Vector Graphics (SVG) is a versatile two-dimensional vector graphics format that doesn’t face restrictions from licenses or patents. It finds extensive use in web pages and applications due to its flexibility.

SVG standard

The beauty of SVG lies in its XML-based structure, making it ideal for creating both static graphics and animations. Whether it’s a sleek logo on a website or a dynamic chart in an application, SVG adapts seamlessly, offering a scalable solution that ensures graphics look crisp and clear on screens of all sizes. Embracing SVG not only brings visual appeal to digital content but also ensures compatibility and ease of use across various platforms and devices. As a go-to choice for designers and developers alike, SVG continues to play a pivotal role in shaping the visual landscape of the web.

 

(pl)

 

Skalowalna grafika wektorowa (SVG) to wszechstronny format grafiki wektorowej dwuwymiarowej, nieograniczony licencjami ani patentami. Jest powszechnie używany na stronach internetowych i w aplikacjach ze względu na swoją elastyczność.

Standard SVG

Piękno SVG tkwi w jego oparciu o strukturę opartą na XML, co sprawia, że jest idealny do tworzenia zarówno statycznych grafik, jak i animacji. Czy to elegancki logo na stronie internetowej czy dynamiczny wykres w aplikacji, SVG doskonale się dostosowuje, oferując skalowalne rozwiązanie, które gwarantuje, że grafika wygląda wyraźnie na ekranach o różnych rozmiarach. Korzystanie z SVG nie tylko przynosi atrakcyjność wizualną treści cyfrowej, ale także zapewnia kompatybilność i łatwość użycia na różnych platformach i urządzeniach. Jako popularny wybór zarówno dla projektantów, jak i programistów, SVG nadal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu wizualnego sieci.