Lo-Fi Mockup

Skeletons of Project

(en)

Prototypes of low detail – the first design sketches can be made on paper (Paper prototyping), help to roughly define the first functionalities and elements arrangement. Often used as initial testing of ideas at a low cost. The advantages of such mock-ups are: the focus on the idea, the concept, accessible to everyone, easy to test.

 

(pl)

 

Prototypy niskiej szczegółowości – pierwsze szkice projektowe, mogą być wykonywane na papierze (Paper prototyping), pomagają z grubsza określić pierwsze funkcjonalności oraz ułożenie elementów. Często użynane jako wstępne przetestowanie pomysłów niskim kosztem. Zalety takich makiet to: skupienie się na pomyśle, koncepcji, dostępne dla każdego, łatwe w testowaniu.