Hi-Fi Mockup

Eye Candy of Project

(en)

 

Prototypes of high detail – have a high level of detail. They resemble almost the final product. They allow to test user flows, specific components in the design or parts of patterns, or design system. They are suitable for presentations to stockholders/clients.

 

The advantages of such mock-ups are: testing a selected part of the application, focusing on the detail, they are more sales-oriented.

 

(pl)

 

Prototypy wysokiej szczegółowości – posiadają wysoki stopień detalu. Przypominają prawie końcowy produkt. Pozwalają testować user flows, konkretne komponenty w projekcie lub części patternów, albo design systemów. Są odpowiednie do prezentacji przed stockholderami/klientem.

 

Zalety takich makiet to: testowanie wybranej części aplikacji, skupienie się na detalu, są bardziej sprzedażowe.