Flat Design

Simple. Minimal. Esthetic

(en)

 

Flat Design, also known as flat design, is a design style that does away with elements like gradients, shadows, textures, and reflections. It simplifies things by keeping a tight rein on colors, using straightforward shapes, and employing clear typography. It stands in stark contrast to skeuomorphism, which mimics real-world objects in interface elements.

ESENCE OF TREND

In Flat Design, the aim is to keep things clean and minimal, steering clear of any attempt to replicate the look and feel of physical objects within the digital realm. The simplicity of this design approach makes it efficient, user-friendly, and visually straightforward. By embracing a flat aesthetic, it strips away unnecessary embellishments, letting users interact with the interface in a straightforward manner. It’s a modern and sleek design philosophy that values clarity and functionality above ornate details. In essence, Flat Design is about embracing simplicity and embracing a clean, uncluttered visual language in the world of digital design.

 

(pl)

 

Flat Design, znane również jako płaski design, to styl projektowania eliminujący elementy takie jak gradienty, cienie, tekstury i odbicia. Koncentruje się na ograniczaniu kolorów, prostych kształtach i czytelnej typografii. Jest przeciwieństwem skeumorfizmu, który imituje elementy interfejsów w formie realnych przedmiotów.

ESENCJA TRENDU

W Flat Design celem jest utrzymanie rzeczy w czystości i minimalizmie, unikając prób odtworzenia wyglądu i odczucia fizycznych przedmiotów w świecie cyfrowym. Prostota tego podejścia projektowego sprawia, że jest ono wydajne, przyjazne dla użytkownika i wizualnie klarowne. Przyjęcie płaskiej estetyki eliminuje zbędne ozdoby, pozwalając użytkownikom w prosty sposób korzystać z interfejsu. To nowoczesna i elegancka filozofia projektowania, która ceni sobie klarowność i funkcjonalność ponad ozdobne detale. W istocie Flat Design polega na przyjęciu prostoty i czystego, niezakłóconego języka wizualnego w świecie projektowania cyfrowego.