Flat Design

Simple. Minimal. Esthetic

(en)

 

Flat Design – otherwise known as flat design. Design style eliminating elements such as gradients, shadows, textures, reflections. It focuses on limiting colors, simple shapes, typography. The opposite of skeuomorphism. Not imitating elements of interfaces in the form of real objects.

 

(pl)

 

Flat Design – inaczej projektowanie płaskie. Styl projektowy eliminujący elementy takie jak: gradienty, cienie, tekstury, odblaski. Skupia się na ograniczeniu kolorów, prostych kształtach, typografii. Przeciwieństwo skeumorfizmu. Nie nieodwzorowywanie elementów interfejsów w postaci rzeczywistych przedmiotów.