F-Shaped Pattern

Long Text Scanning Pattern

(en)

 

This is one of the patterns of scanning content by users. It applies to pages with more content. Assumes that the reader’s attention is focused more on the first lines of content, going down in irregular intervals, creating an “F” shaped pattern. This is a pattern for scanning content, not reading. It allows you to put the hierarchy and priority of your content in the right place. Users do not read on the web but scan the content.

 

(pl)

Jeden z wzorców skanowania treści przez użytkowników. Dotyczy stron z większą ilością treści. Zakłada, ze uwaga czytającego skupia się bardziej na pierwszych liniach treści, schodząc w dół w nieregularnych odstępach, tworząc wzór w kształcie litery “F”. Jest to wzorzec do skanowania treści a nie czytania. Pozwala ułożyć hierarchię i priorytet treści w odpowiednim miejscu. Zakłada ze użytkownicy nie czytają tylko skanują treści.