Color Contrast

Good Readability

(en)

 

The difference between two colors. White and black create the highest contrast. We contrast the colour, brightness and saturation of the colours. Colour contrast is an important parameter in the design. It is usually checked between the text and its background. Good contrast guarantees better readability and accessibility of the interface for users. Keep this in mind. One of the contrast testing tools is the Stark plugin for Sketch. Contrasts are especially important when optimizing services in terms of accessibility and standards for people with disabilities.

 

 

(pl)

 

Różnica pomiędzy dwoma kolorami. Biel i czerń tworzy najwyższy kontrast. Kontrastujemy barwę, jasność, nasycenie kolorów. Kontrast kolorów jest ważnym parametrem przy projektowaniu. Zazwyczaj sprawdza się go pomiędzy tekstem i jego tłem. Dobry kontrast gwarantuje lepszą czytelność i dostępność interfejsu dla użytkowników. Należy o tym pamiętać. Jedno z narzędzi do testowania kontrastów to wtyczka Stark dla Sketch. Kontrasty są szczególnie ważne przy optymalizacji serwisów pod względem dostępności i norm dla osób niepełnosprawnych.