Brand Book

Logotype Manual.

(en)

 

Brand Book – a book of logos defining the appearance, use, and consumption of the logo in your company. It determines the way of visual communication of the brand with customers, business partners or internally. The brand book contains rules concerning the logotype and its variations and the way it is used.

 

 

(pl)

 

Brand Book – czyli księga znaku określająca wygląd, zastosowanie i zużycie znaku w Twojej firmie. Wyznacza sposób komunikacji wizualnej marki z klientami, partnerami biznesowymi, czy wewnętrznie. W księdze znaku spisane są reguły dotyczące logotypu i jego wariacji oraz sposobu jego użycia.