Adaptive Page Layout

Few Screens to Adapt

(en)

 

Adaptive Design – these are the technological solutions in which the website or application adapts to several static dimensions. Using only a few breakpoints. Most often it is six widths – 320, 480, 760, 960, 1200, 1600. This type of design provides more control than Responsive Design. It is also lighter to implement due to the smaller number of Media Queries. However, it doesn’t adapt to every dimension and requires more maintenance work.

 

(pl)

 

Adaptacyjny Design – to tych rozwiązania technologicznego w którym strona lub aplikacja dostosowuje się do kilku statycznych wymiarów. Używając tylko kilku breakpoints. Najczęściej jest to sześć szerokości – 320, 480, 760, 960, 1200, 1600. Ten typ projektowania zapewnia większą kontrolę niż Responsive Design. Jest też lżejszy w wdrożeniu ze względu na mniejsza ilość Media Queries. Jednak nie dostosowuje się do każdego wymiaru i wymaga więcej pracy przy utrzymaniu.