60-30-10 Rule

Color Rule

(en)

 

The principle of using colours 60-30-10. Helps to create colour schemes easily. Defines the color proportions. It says that 60% should be dominating, 30% secondary and 10% accentuating. The principle borrowed from interior design.

 

 

(pl)

 

Zasada użycia kolorów 60-30-10. Pomagająca łatwo tworzyć schematy kolorystyczne. Określa proporcje kolorów. Głosi, że 60% powinien zajmować kolor dominujący, 30% kolor wtórny, a 10% kolor akcentujący. Zasada pożyczona z interior design.