ENYOY_ THE VIEW

HR Dashboard


_Client - Concept

(en)

Project of dashboard, HR application and login screen , iterations and employee card screen.Example of interaction and transitions between UI components.

 

(pl)

Projekt dashboardu, aplikacji kadrowej raz z logowaniem i widokiem karty pracownika. Przykład interakcji oraz przejść miedzy komponentami UI.